Books I've read recently

Ja som Smrť by Elisabeth Helland Larsen

Veľmi pekné spracovanie témy priblíženia smrti pre deti.